فرم درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی جهت درخواست نمایندگی فروش محصولات معرفی شده در این سایت لطفا فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید؛ پس از دریافت درخواست، با شما در ارتباط خواهیم بود. امیدواریم افتخار همکاری با شما را داشته باشیم.

مشخصات فردی

نام
نام خانوادکی
نام پدر
کد ملی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی

سوابق گذتشه کاری

اطلاعات شرکت

نام شرکت
تاریخ ثبت
محل ثبت
شماره جواز كسب
مدت اعتبار
مالکیت شرکت
تلفن شرکت
فکس شرکت
وضعیت محل فعالیت
نوع مالکیت
کد پستی
در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه فرمائید؟

اطلاعات تماس

شماره تماس
شماره همراه
نشانی